Anasayfa Bölümler Sayılar Allah'ın Hükmüne Razı Olmak (Sayı 53) İbn-i Arabî’den Altın Tavsiyeler (Sayı 53)

İbn-i Arabî’den Altın Tavsiyeler (Sayı 53)

5 dakika ortalama okuma süresi
0
0

Bütün Müslümanlara; dinlerinde devamlı olarak birlik olmalarını, hiçbir suretle dinde ayrılık yapmamalarını vasiyet ederim. Çünkü; • Allah’ın yardımı birliktedir. Müslümanlar ayrılığa düşmezlerse onları kimse mağlup edemez.

• Dinin hükümlerini nefsinde ihlâs ile tatbik edeni kimse aldatamaz. Cin ve şeytan o insana galebe edemez.

• Allah, Esmâ-ül Hüsnası ile bilinir. Cenabı Hakk’ın asarından Kudret ve azametini düşün, Zât ve mahiyetini düsünme.

• Esmâ-ül Hüsna’nın çokluğu, bir merkezde düşünülürse Tevhid olur. Tevhid ise, kuvvettir.

• Daima Allah’tan başkasını unut… Zâkir olursun. Böyle olan kimse her yerde zâkirdir. Lisanıyla Allah’ın zikrine devam edenlerin kalbine Allah, Zât-i Ehadiyetine karşı iştiyak nuru ilka eder. Gözü açılana ilâya gelir…

• Haya makamında fetih başlar. Fetih, kalp gözünün Tevfik-i Rabbani ile açılmasıdır. Bu göz açıldı mı Ahlâk, Fazilet, Doğruluk o kimse için asla değişmeyen, değiştirilemeyen bir haslet olur, onsuz yaşayamaz. Nerede öleceğini, ne vakit ruhunu vereceğini bilemezsin… Onun için Rabbine her halinde hüsn-ü zan et. Su-i zan etme. Tâ ki Rabbine hüsnü zan ile kavuşasın…

• Allah Azze ve Celle Buhari’de geçen Hadis-i Kudsi’de şöyle buyurur: “Ben kulumun zannı üzereyim. Bana karşı hayır zanda bulunsun.”1 Bu haber bir vakit ile takyîd buyrulmamıştır. Hatta zannın ilim derecesine çıkar.

• De ki: Rabbim affeder, mağfiret eder. Günahlarımdan beni temizler.

• Allah’ın Rahmeti gazabına galiptir. Günahkârlara da ‘kulum’ diye şeref bahşetmesi ne büyük lütf-u Iİâhidir. ‘Kul’ kelimesi Hak namına kelâm eden, konuşan demektir. Allah’ımıza hudutsuz şükürler olsun… Gizli, aşikâr, tenhada, kalabalıkta Allah’ın zikrine devam et. Allah; “Siz beni anın ben de sizi anayım” der.

• Ahzab suresi 35.ayette şöyle buyrulur: “Allah’ı çok zikreden erkeklerle, Allah’ı çok zikreden kadınlara pek büyük mükâfatlar hazırlanmıştır.” Zikir, dil ile olduğu gibi kalp ile de olur. Hatta bütün azalarla olur. Zikir, zikrettiği Zât’tan başkasını tamamen unutmaktadır. Daha doğrusu zikir, Mâlik’i ceseden ve ruhen talep etmektir. İşlenilen günahın günah olduğuna inanmak ve onun bir kabahat olduğunu bilmek tâattir.

• Daha günahı işlerken içine ibadet karışıyor demektir. Bu ibadetin karışması affa sebeptir. Bir de o günaha istiğfar ve tevbe edilirse, tâat tarafı kuvvetleniyor günaha galebe ediyor. Günahı günah bilmek ve işlerken günah olduğuna inanmak, işlemenin sonunda nedamete (için yanmasına) sebep olur. İşte bu haller günahları yıkayan en iyi hallerdir. Allah’ın affı ve rahmeti çok vâsidir. Allah’a doğru bir karış gidene Allah’ın rahmeti bir arşın gelir.

Daha Fazla
Yazardan Daha Fazla: Furkan Nesli
Kategoriden Daha Fazla: Allah'ın Hükmüne Razı Olmak (Sayı 53)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz atmak ister misiniz?

الأدلةُ على أنَّ القرآنَ كلامُ اللهِ ( الجزء الخمس ) | Sayı 90

الحمدُ للهِ المرسلِ كتابه المليء بالمعجزاتِ الذي يخاطبُ جميعَ الأممِ في مُختلفِ الأزمانِ، …